Liên hệ

Địa chỉ phòng khám:

  • Địa chỉ: Đường La Thành –  Ngọc Khánh –  Ba Đình –  Hà Nội
  • Tư vấn khám bệnh: 01626.353535
  • Cấp cứu:043.775.4684
  • Email : tn1.benhvienphusanhanoi@gmail.com
  • Web : http://tn1.benhvienphusanhanoi.vn/
Bản đồ: