Liên hệ

Địa chỉ phòng khám:

  • Địa chỉ :Tầng 3 nhà B (nhà 9 tầng ) bênh viện Phụ sản Hà Nội
  • Đặt lịch khám bệnh và tư vấn : 01628.353535 – 0243.775.4684
  • Email : tn1.benhvienphusanhanoi@gmail.com
  • Web : http://tn1.benhvienphusanhanoi.vn/
Bản đồ: