Đội ngũ Y Bác sĩ

Bs Nguyễn Thị Bích Thủy (Trưởng khoa)
 • Tốt nghiệp: Đại học Y Hà Nội (1991)
 • Trình độ chuyên môn: Ths, Bs Chuyên khoa II chuyên ngành sản phụ khoa
 • Năng lực chuyên môn:
 • Phẫu thuật sản phụ khoa
 • Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn
 • Phụ khoa & Hiếm muộn
 • Khám sàng lọc phát hiện ung thư cổ tử cung
 • Khám & điều trị bệnh sàn chậu
Bs Lê Thị Hiếu (Phó khoa)
 • Tốt nghiệp: Địa học Y Hà Nội (2002)
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa
 • Năng lực chuyên môn:
 • Khám và điều trị sản phụ khoa
 • Khám và điều trị bệnh sàn chậu
 • Khám và điều trị hiếm muộn
 • Kế hoạch hóa gia đình
Bs Đoàn Lan Hương (Phó khoa)
 • Tốt nghiệp: Địa học Y Hà Nội (1996)
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
 • Năng lực chuyên môn:
 • Khám và điều trị sản phụ khoa
 • Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình
Bs Vũ Bích Ngà
 • Tốt nghiệp: Địa học Y Hà Nội (1988)
 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành sản phụ khoa
 • Năng lực chuyên môn:
 • Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa
 • Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình
Bs . Nguyễn Thanh Lương
 • Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà nội (2004)
 • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa I sản phụ khoa
 • Năng lực chuyên môn:
 • Phẫu thuật sản phụ khoa
 • Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa
 • Sản khoa
 • Khám và điều trị hiếm muộn
 • Thẩm mỹ tầng sinh môn
BS .Lê Thị Mai Phương
 • Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2003)
 • Trình Độ chuyên môn: Thạc Sỹ
 • Năng lực chuyên môn:
 • Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa
 • Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình
Bs. Vũ Thị Ngân
 • Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2006)
 • Trình Độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I
 • Năng lực chuyên môn:
 • Khám và điều trị sản phụ khoa
 • Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình .
Bs Trần Ngọc Linh
 • Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2007)
 • Trình độ chuyên môn : BS Chuyên khoa định hướng
 • Năng lực chuyên môn:
 • Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa .
 • Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình .
Bs. Đinh Thị Lệ Thủy
 • Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2003)
 • Trình độ chuyên môn : BS Chuyên khoa định hướng
 • Năng lực chuyên môn:
 • Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa .
 • Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình .
Bs . Nguyễn Thị Nguyệt
 • Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2012)
 • Tình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa định hướng
 • Năng lực chuyên môn: 
 • Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa
 • Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình.
Bs Đinh Thị Ngọc Lan
 • Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2003)
 • Trình Độ chuyên môn: Khoa Y – Đại học MSU, Lomonosov, Thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa
 • Năng lực chuyên môn:
 • Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa