Đội ngũ Y Bác sĩ

Bs Nguyễn Thị Bích Thủy (Trưởng khoa)

 Tốt nghiệp: Đại học Y Hà Nội (1991)

 Trình độ chuyên môn: Ths, Bs Chuyên khoa II chuyên ngành sản phụ khoa

  Năng lực chuyên môn:

  Phẫu thuật sản phụ khoa

  Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn

  Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa

   Khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn

Khám sàng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

  Khám & điều trị bệnh lí sàn chậu

  Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình

Bs Lê Thị Hiếu (Phó khoa)

 Tốt nghiệp: Đại học Y Hà Nội (2002)

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa

  Năng lực chuyên môn:

  Phẫu thuật sản phụ khoa

  Phẫu thuật thẩm mĩ tầng sinh môn

  Khám và điều trị bệnh lí sản phụ khoa

  Khám và điều trị bệnh lí sàn chậu

  Khám và điều trị hiếm muộn

  Khám sáng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

  Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình

 

Bs Đoàn Lan Hương (Phó khoa)

  Tốt nghiệp: Đại học Y Hà Nội (1996)

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sỹ chuyên ngành sản phụ khoa

  Năng lực chuyên môn:

  Khám và điều trị bệnh lí sản phụ khoa

  Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình

  Khám và điều trị bệnh lí sàn chậu

  Khám sàng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

 

 

 

 

BS Nguyễn Đức Phúc

  Tốt nghiệp: Đại học Y Hà Nội (1993)

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ y học chuyên ngành ung thư tại Đại học Y Hà Nội (2010)

  Nguyên trưởng khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện K TW

  Năng lực chuyên môn:

  Khám sàng lọc phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý lành tính và ác tính tuyến vú, phụ khoa.

  Phẫu thuật các khối u lành tính, ác tính tuyến vú, phụ khoa.

 

Bs Vũ Bích Ngà

  Tốt nghiệp: Đại học Y Hà Nội (1988)

  Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành sản phụ khoa

  Năng lực chuyên môn:

  Khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa

  Khám, tư vấn kế hoạch hóa gia đình

  Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn

  Khám sàng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

  Khám tư vấn và điều trị các bệnh lí sàn chậu

 

Bs . Nguyễn Thanh Lương

Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà nội (2004)

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa I sản phụ khoa

Năng lực chuyên môn:

Phẫu thuật sản phụ khoa

Khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa

Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình

Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn

Khám sàng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

Khám và điều trị các bệnh lí sàn chậu

 

BS .Lê Thị Mai Phương

Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2003)

Trình Độ chuyên môn: Thạc Sỹ, Bác sỹ chuyên ngành sản phụ hoa

Năng lực chuyên môn:

Phẫu thuật sản phụ khoa

Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa

Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình

Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn

Khám sàng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

Khám và điều trị các bệnh lí sàn chậu

 

Bs. Nguyễn Thị Nga

Tốt nghiệp: Học viện quân y (2012)

Trình Độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa định hướng sản phụ khoa

Năng lực chuyên môn:

Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa

Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình

Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn

Khám sàng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

Khám và điều trị các bệnh lí sàn chậu.

 

Bs Trần Thị Ngọc Linh

Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2007)

Trình độ chuyên môn : Ths, Bác sỹ Chuyên khoa định hướng sản phụ khoa

Năng lực chuyên môn:

Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa

Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình

Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn

Khám sàng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

Khám và điều trị các bệnh lí sàn chậu

Bs. Đinh Thị Lệ Thủy

Tốt nghiệp: Đại Học Y Hà Nội (2003)

Trình độ chuyên môn : BS Chuyên khoa định hướng

Năng lực chuyên môn:

Khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa

Khám và tư vấn kế hoạch hóa gia đình

Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn

Khám sàng lọc phát hiện ung thư phụ khoa, ung thư vú

Khám và điều trị các bệnh lí sàn chậu

 

Bs . Nguyễn Thị Nguyệt