Category: Thủ thuật – Xét nghiệm

SIÊU ÂM DOPPLER

SIÊU ÂM DOPPLER

Siêu âm doppler mạch máu là gì là thắc mắc chung của nhiều người. Siêu âm doppler mạch máu có nhiều tên, trên thực tế còn được gọi là siêu âm màu, có giá...