Category: Hoạt động khoa

0

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KHOA

KHOA TỰ NGUYỆN 1 XIN THÔNG BÁO TỪ NGÀY 30/10/2017 KHOA TỰ NGUYỆN 1 SẼ CHUYỂN LÊN TẦNG 3 NHÀ B 9 ( NHÀ 9 TẦNG MỚI ), ĐỔI TÊN THÀNH ” KHOA KHÁM...