Trang chủ

Giới thiệu

Hoạt động khoa

Không có bài viết thuộc nhóm này.

KHOA TỰ NGUYỆN 1 XIN THÔNG BÁO TỪ NGÀY 30/10/2017 KHOA TỰ NGUYỆN 1 SẼ CHUYỂN LÊN TẦNG 3 NHÀ B 9 ( NHÀ 9 TẦNG MỚI ), ĐỔI TÊN THÀNH ” KHOA KHÁM PHỤ KHOA TỰ NGUYỆN “. XIN THÔNG BÁO ĐỂ QUÝ BỆNH NHÂN ĐƯỢC BIẾT, TIỆN CHO CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ: 01626.35.35.35

Tin Y học

Không có bài viết thuộc nhóm này.