Trang chủ

Giới thiệu

Giới thiệu khoa

Khoa khám bệnh Tự Nguyện I được thành lập vào ngày 21 tháng 7 năm 2014 với tổng số 30 cán bộ công nhân viên. Qua quá trình 02 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ của Khoa đã tăng lên 52 người, trong đó có 02 Bác sĩ CKII, 05 Thạc sĩ, 02 Bác sĩ CKI, 02 Bác sĩ, 28 Điều dưỡng-Nữ hộ sinh, 03 Hộ lý. Khoa hoạt động theo mô hình dịch vụ chuyên nghiệp, với thời gian hoạt động từ 6.30 sáng đến 19.00 từ thứ 2 đến Chủ nhật, bao gồm cả ngày lễ.
Chi tiết

Hoạt động khoa

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Ngày ấy…Bây giờ…

Được sự giúp đỡ của Liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới, bằng trách nhiệm của thế hệ đi trước với tương lai đất nước sau này, bằng tình yêu và niềm tin...
Chi tiết

Tin Y học

Hội nghị tuyến chuyên ngành Sản – Phụ khoa Hà Nội

Hội nghị tuyến chuyên ngành Sản – Phụ khoa Hà Nội diễn ra tại Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2016    Ths. Bs. Nguyễn Cảnh Chương – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến...
Chi tiết